درباره ما

درود و شاباش گالری هنری حوراس بر قدوم هنر چشمان شما


گالری هنری حوراس در تاریخ ۹۶/۱۰/۱ با توکل به خدای مهربان آفریدن هنر مینا را شروع کرد و توانست پس از گذشت یکسال با افتخار کارگاه تولیدی را در زمینه طراحی و تولید انواع مینا ، افتتاح نماید و به طور حرفه ایی مستقل ادامه مسیر نماید . امید که عشق زندگی کند در میان هنر....