به فروشگاه اینترنتی میناکاری روی سفال خوش آمدید

معرفی گالری حوراس

گالری هنری حوراس واقع در شهرستان محلات از تاریخ ۹۶.۱۰.۱ با توکل به خدای مهربان ، آفریدن هنر میناکاری را شروع کرد و توانست پس از گذشت یکسال با افتخار کارگاه تولیدی را در زمینه طراحی و تولید انواع مینا کاری افتتاح نماید و به طور حرفه ای مستقل ادامه مسیر نماید.

امید که عشق زندگی کند در میان هنر