بلاگ

آموزش بافت جاکلیدی به شکل ابر با قلاب

جاکلیدی ابر قلاب بافی کاری متفاوت و زیبا که می تونه هدیه ای کوچک و دوست داشتنی برای دوستانتون باشه. بافتش راحته و مقدار کمی کاموا می بره. این ابر کوچک را برای آویز هم می تونید استفاده کنید.

آموزش بافت جاکلیدی ابر

آموزش بافت جاکلیدی ابر قلاب بافی

برای بافت این کار زیبا کافیست بافت پایه کوتاه، پایه متوسط یا ساده و حلقه جادویی یا مجیک رینگ را بدانید.

حلقه جادویی

قلاب بافی - شروع با حلقه

 

پایه کوتاه

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علائم قلاب بافی - نقشه خوانی

پایه متوسط

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

راهنمای بافت جاسوئیچی ابر با قلاب

رج 1 : در حلقه جادوی 6 پایه کوتاه بافته و به اولین پایه بست بزنید.
رج 2 : در هر پایه رج قبل دو پایه کوتاه ببافید. (12 پایه)

روش بافت دو پایه کوتاه در یک پایه

آموزش بافت دو پایه کوتاه در یک پایه

رج 3 : 6 مرتبه (یک پایه کوتاه بافته و در بعدی دو پایه کوتاه ببافید) (18 پایه)
رج 4 : همان 18 پایه کوتاه را ببافید.
رج 5 : 6 مرتبه (2 پایه کوتاه بافته و در بعدی 2 پایه کوتاه ببافید) (24 پایه)
رج 6 : همان 24 پایه کوتاه را ببافید.
رج 7 : 9 پایه کوتاه، 6 بست و 9 پایه کوتاه ببافید.
رج 8 : 9 پایه کوتاه ، 6 بار دو پایه کوتاه در حلقه جلویی یک پایه و 9 پایه کوتاه ببافید. (30 پایه)
رج 9 : همان 30 پایه را ببافید.
رج 10 : 9 پایه کوتاه ببافید. 6 مرتبه ( 1 پایه کوتاه بافته و در بعدی دو پایه کوتاه ببافید). 9 پایه کوتاه ببافید. (36 پایه)
رج 11 : 9 پایه کوتاه، 3 پایه متوسط، 12 پایه بلند، 3 پایه متوسط و 9 پایه کوتاه ببافید. (36 پایه)
رج 12 : 13 پایه کوتاه، 3 پایه متوسط، 4 پایه بلند، 3 پایه متوسط و 13 پایه کوتاه ببافید. (36 پایه)
رج 13 : 10 پایه کوتاه، 3 پایه متوسط، 10 پایه بلند، 3 پایه متوسط و 10 پایه کوتاه ببافید. (36 پایه)
رج 14 : 14 پایه کوتاه، 8 پایه متوسط و 14 پایه کوتاه ببافید. (36 پایه)
رج 15 : همه را 36 پایه کوتاه ببافید.
رج 16 : 15 پایه کوتاه، 10 بست و 11 پایه کوتاه ببافید.
رج 17 : 15 پایه کوتاه ببافید. 5 مرتبه (1 پایه کوتاه در حلقه جلویی بافته و در حلقه جلویی بعدی دو پایه کوتاه ببافید)، 11 پایه کوتاه ببافید. (41 پایه)
رج 18 : 15 پایه کوتاه ببافید. 5 مرتبه (2 پایه کوتاه بافته و در بعدی دو پایه کوتاه ببافید)، 11 پایه کوتاه ببافید. (46 پایه)
رج 19 : 15 پایه کوتاه، 3 پایه متوسط، 14 پایه بلند، 3 پایه متوسط و 11 پایه کوتاه ببافید. (46 پایه)
رج 20 : 17 پایه کوتاه، 3 پایه متوسط، 10 پایه بلند، 3 پایه متوسط و 13 پایه کوتاه ببافید. (46 پایه)
رج 21 : 20 پایه کوتاه ، 10 پایه متوسط و 16 پایه کوتاه ببافید. (46 پایه)
رج 22 : همه را پایه کوتاه ببافید. (46 پایه)
رج 23 : 20 پایه کوتاه ، 10 پایه متوسط و 16 پایه کوتاه ببافید. (46 پایه)
رج 24 : 17 پایه کوتاه، 3 پایه متوسط، 10 پایه بلند، 3 پایه متوسط و 13 پایه کوتاه ببافید. (46 پایه)
رج 25 : 15 پایه کوتاه، 3 پایه متوسط، 14 پایه بلند، 3 پایه متوسط و 11 پایه کوتاه ببافید. (46 پایه)
رج 26 : 15 پایه کوتاه بافته و 5 مرتبه ( 2 پایه کوتاه ببافید و 2 پایه را یکی کنید) ، 11 پایه کوتاه ببافید. (41 پایه)

آموزش دو پایه کوتاه ادغام (دو پایه کوتاه را یکی کردن)

ادغام دو پایه کوتاه

رج 27 : 15 پایه کوتاه بافته و 5 مرتبه ( 1 پایه کوتاه ببافید و دو پایه را یکی کنید) ، 11 پایه کوتاه ببافید. (36 پایه)
رج 28 : پایه کوتاه بافته و 4 مرتبه ( یک پایه کوتاه ببافید و دو پایه را یکی کنید) ، 11 پایه کوتاه ببافید. (32 پایه)
رج 29 : 16 کوتاه بافته ، دو پایه را یکی کنید، 1 پایه کوتاه بافته، دو پایه را یکی کنید، 11 پایه کوتاه ببافید. (30 پایه)
رج 30 : 12 پایه کوتاه، 6 بست و 12 پایه کوتاه ببافید. (30 پایه)
رج 31 : 12 پایه کوتاه، 6 پایه کوتاه در حلقه جلویی و 12 پایه کوتاه ببافید.
رج 32 : 6 مرتبه (3 پایه کوتاه بافته و دو پایه را یکی کنید). (24 پایه)
رج 33 : 6 مرتبه (2 پایه کوتاه بافته و دو پایه را یکی کنید). (18 پایه)
ابر را از الیاف پر کنید.
رج 34 : 6 مرتبه (1 پایه کوتاه بافته و دو پایه را یکی کنید). (12 پایه)
رج 35 : 6 مرتبه دو پایه کوتاه را یکی کنید.
رج 36 : با قلاب یا با سوزن 6 پابه را یکی کنید تا بافت بسته شود.

آموزش بافت جاسوئیچی ابر

روش بافت سرخی گونه های جاکلیدی ابر

رج 1 : در حلقه جادویی 6 پایه کوتاه ببافید.
رج 2 : 2 مرتبه (1 پایه کوتاه و یک پایه متوسط در یک پایه، دو پایه متوسط در یک پایه، یک پایه متوسط و یک پایه کوتاه در یک پایه) ببافید.

گونه ها را روی ابر سنجاق زده و بدوزید.

چشم و دهان را به سلیقه خود کوک بزنید.

منبع:https://www.tasvirezendegi.com

مطالب مربوط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *